Krzyś uczy się obsługiwać komputer

Krzyś uczy się obsługiwać komputer

Krzyś bardzo dobrze radzi sobie przy komputerze. Bezbłędnie przepisał wiersz Tuwima "Abecadło". W paincie również bardzo dobrze sobie radził, narysował samoloty, które go ostatnio bardzo interesują. Oto rysunek Krzysia:
PaintNaukaKrzys01