Gotowość Szymona do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Gotowość Szymona do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Otrzymałam z przedszkola dokoment świadczący o gotowości Szymona do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Niestety został napisany strasznie niewyraźnie i mało co z niego mogę odczytać. Rozczytałam, że zalecana jest terapia logopedyczna, ponieważ Szymon nie realizuje głosek: sz, ż, cz, dż i nieprawidłowo wymawia s, z, c, dz, r.
Skan dokumentu dostepny jest w dziale dokumenty lub pod linkami: str. 1, str. 2