Profil umiejętności zawodowych i społecznych TEACCH

Profil umiejętności zawodowych i społecznych TEACCH

W dziale dokumenty można przeczytać wyniki testu, jaki został przeprowadzony w ośrodku, w którym Krzyś ma terapię.
Wyniki profilu umiejętności zawodowych i społecznych TEACCH można również bezpośrednio przeczytać pod linkami: str. 1, str. 2, str. 3, str. 4