Nasilone stymulacje

Nasilone stymulacje

Gdy tylko pod koniec ferii skończył się katar Krzysiowi nasiliły się stymulacje, nieznacznie, ale widoczne: syczenie, wydawanie dziwnych dźwięków, mrużenie oczu, przybliżanie przedmiotów do oczu, skrzywianie buzi. Po upomnieniu kontroluje się.