Zmniejszona liczba godzin terapii

Zmniejszona liczba godzin terapii

Od września Krzyś ma 4 godziny terapii w tygodniu w Alphie, wcześniej miał 5 godzin. Szymon nie ma wcale terapii. Niestety placówka musiała ograniczyć liczbę godzin ze względów finansowych.

Fundacja Alpha